HAT- Hlubinná abreaktivní terapie

 

 

 

Hlubinná abreaktivní terapie je přirozená funkční metoda řešící potíže těla i ducha, využívající asociativní vybavovací schopnosti paměti a která k dosažení kýženého výsledku NEPOUŽÍVÁ hypnózu. Tuto metodu u nás zavedl Ing. Andrej Dragomirecký a její princip vysvětluje na svých stránkách, které najdete v sekci "Odkazy".

Úspěch v odstranění potíží spočívá ve znovu prožití traumatické situace z minulosti, při kterém vymizí somatické potíže tímto traumatem způsobené. Znovu prožívání není v žádném případě nijak bolestivé, nebo traumatizující!

Dovoluji si upozornit, že tato terapie NENÍ žádné šarlatánství, nýbrž reálně řeší problémy v jejich počátku, tudíž řeší příčinu vzniku problému, nikoliv, jako některé metody, až následek. Dále upozorňuji, že zdá-li se Vám tato metoda jakkoliv ujetá, myslete si o ní co chcete, ale neodsuzujte ji, protože opravdu funguje, jen je potřeba nic nehodnotit a pouze sledovat a prožívat.

 

Jak probíhá sezení

V první řadě je třeba, aby klient terapeuta obeznámil se svým problémem, který chce řešit a snažil se ho popsat co nejpodrobněji. Terapeut zase podá klientovi informace o tom, jak bude sezení probíhat.

Klient sedí naproti terapeutovi, má zavřené oči a spolupracuje s terapeutem tak, že reaguje na to, co mu terapeut sděluje a na co se ho ptá. Výsledkem sezení je proniknutí k příčině problému a jeho zpracování = vyřešení. Vše se odehrává tady a teď. Klient je schopen si jak vybavovat události minulé, tak i zároveň komunikovat v přítomném čase, tudíž si všechny události ze sezení pamatuje a plně si uvědomuje vše, co se během sezení děje. Délka sezení je individuální, cca v rozmezí 2 a více hodin. Návštěv je někdy potřeba více, než jedna.

 

Jaké konkrétní potíže dokáže HAT řešit?

Pomocí HAT lze řešit např. pocity bezmoci, nejistoty, strachy a fobie (např. z výšek, vody, uzavřených prostor, z různých živočichů atd.), vztahové problémy, trauma ze ztrát (např. smrt blízké osoby, rozchody, pracovní postavení), trauma z úrazů a operací, závislosti, nejrůznější nevysvětlitelné tělesné bolesti, fantomové bolesti, migrény, sexuální poruchy, poruchy zraku, nespavost, nutkavé chování, zlozvyky, poruchy příjmu potravy a mnohé další psychické a psychosomatické potíže.

 

Pro koho HAT není vhodná?

Regresi může podstoupit kdokoliv, kdo je schopen verbální komunikace. Nicméně, u osob takto nezpůsobilých, zejména u malých dětí, u nemohoucích osob či u osob, kterým je z jiných důvodů znemožněno mluvit, je možné použít způsob komunikace přes tzv. médium. Tím mohou být osoby blízké, nebo i jiné, jako médium vhodné. Je však vyloučeno, aby byl klient při sezení pod vlivem alkoholu, drog a jiných návykových látek nebo halucinogenů! Minimálně dva dny před sezením by klient neměl konzumovat žádný alkohol. Užívá-li klient psychofarmaka, je třeba, aby na tuto skutečnost terapeuta předem upozornil! Není vhodné v den sezení užívat léky s tlumícím nebo sedacím účinkem (na bolest, na spaní apod).

 

Některé texty na této stránce byly převzaty ze stránek https://regresni-terapie-svitavy.cz/

Anketa

Co Vás nejvíce zajímá?

Regrese (9)
69%

Reiki (1)
8%

Přivtělené duše (3)
23%

Celkový počet hlasů: 13