Reiki

                                                                                                                        

                                                               

 

O Reiki

Reiki je učení práce s vesmírnou energií, jež ze své vlastní podstaty původu nemůže ublížit nebo být zneužita. Rei v překladu znamená vesmírný, životodárný a Ki znamená energii.

Reiki je bezpečná, jemná a nenásilná metoda praktického uzdravování. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou relaxaci a navozuje pocit harmonie. Aktivuje samoléčebný mechanismus člověka a zlepšuje též mimosmyslové vnímání. Reiki působí nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duševní a duchovní. Reiki energii může přijímat každý a předávat ji může pouze člověk zasvěcený do určitého stupně reiki od reiki mistra.

Reiki je vhodnou doplňkovou terapií k lékařské péči, je možné jej kombinovat se všemi klasickými a alternativními léčebnými metodami. Reiki nemůže nahradit akutní chirurgický či jiný neodkladný lékařský zákrok! Reiki má duchovní povahu, ale přesto není náboženstvím. Práce s Reiki nevyžaduje slepou víru, ale při práci s ní vznikne důvěra v její praktické používání.

 

Text byl převzat ze stránek  www.reiki.cz 

Jak se Reiki praktikuje

Reiki se praktikuje přikládáním rukou na klienta po určitou dobu, do doby, než energie přestane proudit. Kdy se tak stane terapeut prostě pozná, někdy to pozná i sám klient. Ruce se přikládají přímo na tělo, nebo i přes oblečení. Pokud s tímto má klient problém, lze praktikovat tak, že terapeutovy ruce se klienta nedotýkají. Ovšem při tomto způsobu jde energie přes Auru, což je zbytečné. Reiki energie je inteligentní a i když se rukama nedotýkáme na místě bolesti, energie sama vyhledá, kde je jí nejvíce třeba.